• Hadits perjalanan/safar pada bulan Ramadhan

  Dari Anas bin Malik RA., dia berkata, bahwa suatu hari kami mengadakan perjalanan bersama Nabi SAW. pada bulan Ramadhan, maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak. Namun, di antara kami tidak saling menjelekkan satu sama lain.” (HR. Muslim)


 • Hadits harta yang sesungguhnya

  Dari Abdullah bin Syikhkhir RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Anak Adam berkata, ‘Hartaku… Hartaku!’ Bukankah hartamu itu apa yang kamu makan kemudian habis dan apa yang kamu pakai kemudian rusak dan apa yang kamu sedekahkan kemudian akan berlalu? Sedangkan, selain itu akan musnah dan menjadi harta peninggalan.” (HR. Muslim)


 • Hadits besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan

  Dari Anas bin Malik RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla bila menyayangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Siapa saja yang bersabar maka baginya manfaat atas kesabarannya dan siapa saja yang marah, maka baginya murka Allah.” (HR. Ibnu Majah)


 • Hadits menafkahi istri akan diberi pahala

  Dari Sa’ad bin Abu Waqash RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan mencari ridha Allah, maka akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut istrimu.” (HR. Bukhari)


 • Hadits tidak akan bergeser pada Hari Kiamat sebelum ditanya empat hal

  Dari Abu Barzah al-Aslami RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Seorang hamba tidak bergeser dari tempatnya pada Hari Kiamat sehingga ditanya empat hal; Pertama, mengenai umurnya dihabiskan untuk apa; Kedua, mengenai ilmunya digunakan untuk apa; Ketiga, mengenai hartanya dipakai untuk apa dan dari mana asalnya; Keempat, mengenai tubuhnya yang sehat dimanfaatkan untuk apa.” (HR. Tirmidzi)


 • Hadits bertakwa kepada Allah

  Daru Abu Dzar dan Abu Abdirrahman Mu’adz bin Jabal RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Hapuslah keburukan itu dengan melakukan kebaikan kembali, dan berbaurlah dengan manusia dengan akhlak yang mulia.” (HR. Tirmidzi)


 • Hadits keutamaan Istighfar

  Dari Ibnu ‘Abbas RA., Rasulullah SAW. bersabda, “Siapa saja yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan keluar bagi¬†kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.” (HR. Abu Dawud)


 • Hadits seruan kepada keimanan

  Dari Abu Hurairah RA., ia berkata, “Nabi SAW. bersabda, Allah SWT. berfirman, ‘Wahai anak Adam, sempatkanlah diri kalian untuk beribadah kepada-Ku, maka Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku tutupi kekafiranmu; dan jika engkau tidak melakukannya, Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan Aku tidak akan menutup kekafiranmu’.” (HR. Ahmad, ‘Isaamuddin As-Sabaabati, Jaamiul Ahaadiisil Qudsiyyati, Jilid 3, t.t: 296-297).


 • Hadits yang bernyawa pasti merasakan mati

  Dari Sahl bin Sa’ad, ia berkata, “Jibril AS. datang menemui Nabi SAW. lalu berkata, ‘Wahai Muhammad! Hiduplah sesukamu, (tetapi) ingatlah sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah orang yang kamu cinta, (tetapi) ingat sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sesukamu, (tetapi) ingat sesungguhnya engkau akan mendapat balasan atas amal itu’. Selanjutnya Jibril berkata, ‘Wahai Muhammad! Kemuliaan seorang mukmin ialah Qiyaamullail (shalat malam), dan kehormatannya ialah dia tidak memerlukan bantuan dari manusia’.” (HR. Al-Hakim, Al-Mustadrak ‘Alaa Sahihaini, Juz 4, No. Hadis 8002: 469).


 • Hadits seandainya mengetahui siksa & rahmat Allah

  Dari Abu Hurairah RA. dia berkata, “Rasulullah SAW. bersabda, ‘Seandainya seorang mukmin mengetahui siksa Allah SWT., niscaya dia akan semakin menginginkan surga-Nya. Dan seandainya seorang kafir itu mengetahui rahmat Allah SWT., niscaya dia tidak akan berputus asa (lari) untuk mengharapkan surga-Nya’.” (HR. Muslim). (Dr. Mustafa Sa’id Al-Khin, Nuzhatul Muttaqina Syarhu Riyadhis Shalihina, Juz 1, 1407 H/1987 M: 400).